Season Tour name Picture gallery
2023 / 2024 2 - 1. Skikurstag 14.01.2024 Impressionen 1. Skikurs 2024
2023 / 2024 3 - 2. Skikurstag 28.01.2024 Impressionen 2. Skikurs 2024
2023 / 2024 4 - 3. Skikurstag 03.02.2024 Impressionen Stadtmeisterschaften 2024
2022 / 2023 6 - Skikurstag 04.02.2023 mit Stadtmeisterschaften Riesentorlauf Stadtmeisterschaften Alpin 2023
2018 / 2019 4 - Skikurstag 20.01.2019 Impressionen
2018 / 2019 7 - Offene Stadtmeisterschaften Impressionen Offene Stadtmeisterschaften Alpin 2019
2016 / 2017 11 - Stadtmeisterschaften Langlauf Impressionen Stadtmeisterschaft Langlauf 2017
2015 / 2016 13 - Skikurs / Stadtmeisterschaften Impressionen
2014 / 2015 1 - Familienradtour Testgalerie
2014 / 2015 5 - Ski- /Snowboardfreizeit Tulfes Impressionen
2014 / 2015 8 - Skikurssonntag 18.01.15 Impressionen
2014 / 2015 10 - Stadtmeisterschaften Alpin Impressionen
2014 / 2015 11 - Stadtmeisterschaften Langlauf Impressionen
2014 / 2015 12 - Hüttenausfahrt Impressionen